Binderier i vitt

måndag 14 februari 2011

Personlig omtanke

Vad betyder detta för mig? Att vara personlig är att bjuda på sig själv. Att visa omtanke är att vilja förstå och att vilja hjälpa.Det första samtalet hos mig inleds ofta med att Du berättar om vad Du har varit med om. En del ger mig alla detaljer. Några få vill inte tala alls om det som har hänt. För de flesta är dock behovet att prata helt uppenbart. Hos mig får Du berätta precis vad Du vill och hur mycket eller litet Du vill.Jag vill att Du skall känna Dig trygg och att Du skall veta att det är Du som bestämmer. Min roll är att lyssna och varsamt leda Dig till de beslut, som behöver fattas.

Varför gör vi hembesök?

Dagen har kommit. Du har mist en nära och kär. I denna svåra stund är det skönt att slippa åka till en begravningsbyrå. Många upplever det som positivt att jag i stället kommer hem till Dig. Du kan då tillsammans med mig i lugn och ro planera allt som behövs. Du känner Dig trygg i ditt hem och vi kan också på ett enkelt och naturligt sätt tala om din käre, som har avlidit.

Hur ska vi tala om vad som skett?

Du vill att alla skall få reda på vad som har hänt. De närmaste har du redan meddelat per telefon. Men hur skall vi nå resten? Då passar det oftast med en annons. Avsikten med annonsen är att tala om att din käre har gått bort. Du vill också berätta var och när begravningen skall ske. Du kanske vill att begravningen skall ske i stillhet. Då är det skönt att veta att det är Du som bestämmer.

Hur ska vi minnas vår käre?

Du kan skriva om Din käre i ett minnesord. Hur Du vill publicera detta bestämmer Du. En del skriver några rader för att göra sorgesamtalet med prästen enklare. En del skriver ett minnesord i tidningen. Jag hjälper gärna till med detta.

Personligt avsked

Det är ofta svårt att förstå vad som skett. För en del är det lindrande i sorgen att se den döde en sista gång. Jag hjälper Dig även med detta. Om Du vill ha en präst närvarande vid avskedet ordnar jag med detta.

Alla vill ta farväl

Allt är förberett. Nu väntar vi på gästerna. Ibland får jag frågan om varför man ska ta farväl. Att ta farväl är centralt i varje civiliserat samhälle. Det är inte säkert att de anhöriga känner den avlidnes vänner. Därför är det mycket viktigt att man håller någon form av ceremoni för att hedra den avlidne och ta ett värdigt avsked.Vi hjälper till med att arrangera en begravningsgudstjänst eller en begravningsceremoni. Allt sker naturligtvis efter dina önskemål. En begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning följer den mall som finns i kyrkohandboken. En borgerlig ceremoni kan utformas i stort sett hur som helst. Jag hjälper gärna till med att hålla i en personligt utformad ceremoni.